Budi Rekreativan  

Opće informacije o projektu:

 • Naziv projekta: Budi REkreativan
 • Naziv prijavitelja projekta: Karate klub Šibenik 1066
 • Naziv partnera: Karate klub Hercegovina – Zagreb
 • Vrijednost projekta: 384.900,00 HRK
 • Iznos bespovratnih sredstava koje sufinancira EU iz ESF : 327.165,00 HRK
 • Trajanje projekta: 14 mjeseci ( 27.07.2022.-27.09.2023.)
 • Područje provedbe: Šibensko-kninska županije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Cilj projekta:

Projektom ”Budi REkreativan” osigurat će se usavršavanje 8 osoba (zaposlenici i volonteri nositelja i partnera) na temu volontiranja, 8 osoba na temu socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, radionica o volontiranju, a jedna osoba će se osposobiti za knjigovodstvo. Projekt će putem „Info kampanja o zdravom načinu života kroz sport“ doprinijeti jačanju svijesti o dobrobiti sporta za zdrav tjelesni i psihički razvoj djece i mladih.

Korisnici projekta:

Krajnji korisnici projekata su: Karate klub Šibenik 1066, Karate klub Hercegovina – Zagreb te njihovi zaposlenici i volonteri. Projektne aktivnosti će utjecati na povećanje kapaciteta navedenih organizacija iz područja: volontiranja, socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, pisanja i upravljanja s EU projektima te knjigovodstva.

Aktivnosti predviđene projektom:

Element 1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva :

 1. Radionica o volontiranju:
  Na radionici će se putem metode predavanja i rada u grupama obraditi teme: Zakon o volontiranju, potrebe volontiranja u zajednici sa posebnim naglaskom na krizne situacije, razrada volonterskog programa, upravljanje s volonterima, opis volonterskog mjesta, dobrobiti i mogućnosti volontiranja, potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, mogućnosti volontiranja u zemlji i inozemstvu, primjeri dobre prakse i sl.
 2. Radionica ‘Socijalno uključivanje osoba s invaliditetom’‘
  Kroz radionicu će se putem metode predavanja i rada u grupama obraditi teme: potrebe osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, uključenost osoba s invaliditetom u zajednici, važnost socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, primjeri dobre prakse, razrada metoda socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom i sl.
 3. Aktivnosti „Info kampanja o zdravom načinu života kroz sport“.
  Cilj info pultova je kroz podjelu promotivnih materijala i osobnim kontaktom sa građanima unaprijediti javnu svijest o zdravom načinu života kroz sport. Aktivnosti info pultova će organizirati projektni tim.
 4. Športsko-rekreacijske aktivnosti
  Navedena aktivnost će se provoditi 1 put mjesečno tijekom trajanja projekta u trajanju od 60 minuta po aktivnosti. Ukupno 14 aktivnosti će se provesti sa ciljem omogućavanja treniranja i bavljenja sportom socijalno ugroženim osobama
 5. Osposobljavanje za knjigovodstvo
  Tijekom provedbe projekta provesti će se nabava odnosno platiti će se osposobljavanje za knjigovodstvo za jednog zaposlenika prijavitelja projekta
 6. Jačanje kapaciteta
  provedene 2 radionice jačanja kapaciteta OCD-a
 7. Javna tribina
  provedena je 1 javna tribina u trajanju od 120 minuta za 15 osoba.

 

Element V-Promidžba i vidljivost

 1. Održane početna i završna konferencija projekta za ukupno 40 sudionika
 2. Dizajnirano izrađeno 500 letaka, 50 plakata i 300 brošura
 3. Izrađen 1 roll up banner
 4. Izrađen 1 info pult
 5. Izrađena web stranica projekta
 6. Objavljeno 6 objava

 

PM Upravljanje projektom i administracija

Dostavljeno 5 zahtjeva za nadoknadom sredstava, održano minimalno 4 partnerska sastanka sa zapisnicima

Novosti

Izvještaj s radionice – Jačanje kapaciteta OCD-a

U okviru aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu...

Partner na projektu